De Auteurs


http://vanderhauw.eu/stamboom/gen_hauw/h/hauw/tje1063281471/fr1063281471.html

Zoeken naar je voorouders is een heidens karwei voor monniken. Het kost onnoemelijk veel tijd en als je dan denkt: " nu vind ik het wel voldoende", dan ontdek je ieder keer weer iets nieuws, waardoor die publicatie weer voor de zoveelste maal uitgesteld wordt. Toch moet je op een gegeven ogenblik een voorlopige punt zetten, want af komt ie nooit.

Meestal is het resultaat ook niet het werk van één mens. In ons geval is destijds (rond 1942) al een begin gemaakt door Arjen van der Hauw (1894-1961). Hij moest in opdracht van de Duitse bezetter aantonen dat niet één van z'n voorouders van Joodse afkomst was. Duitsers konden nl. geen ambtenaren (van politie) gebruiken die "besmet" waren. Het resultaat was een stamboom van drie geslachten. Hij heeft toen nog wel wat verder gezocht maar is niet zoveel verder gekomen.

Diens zoon: Ds. Tjerk van der Hauw (1918-1996) heeft ook nog een aantal mensen gevonden maar heeft het ook niet verder afgemaakt.

Rond 1980 heb ik (Tjerk van der Hauw, * 1929, neef van bovengenoemde Tjerk) contact met voornoemde opgenomen en van hem, het tot dan toe bekende resultaat ontvangen.

Aanvankelijk liep het onderzoek nog niet al te vlot, maar vanaf 1990 hebben mijn zoon (Menno Feico van der Hauw, *1966) en ik de zaak flink aangepakt. Via bezoeken aan de Mormonen in Amsterdam, het Centraal Bureau voor Genealogie in den Haag (vele malen) en het Rijksarchief te Leeuwarden (ontelbare keren) konden we een groot aantal vraagtekens wijzigen in uitroeptekens.

De lay-out is voor een groot deel te danken aan mijn andere zoon, Catrinus (René, *1962) van der Hauw, die daarmee ook zijn bijdrage geleverd heeft.

Tjerk van der Hauw (*1929)

De personalia van de auteurs zijn:

IXa. Arjen van der Hauw
* te Bolsward op 29-10-1894
† te Bolsward op12-04-1961
Xa. Tjerk van der Hauw
* te Amsterdam op 24-10-1918
† te Breda op 05-10-1996
Xj. Tjerk van der Hauw
* te Bolsward op 19-03-1929
† te Almere op 15-07-2004
XIs. Catrinus (René) van der Hauw
* te Amsterdam op 10-10-1962
XIt. Menno Feico van der Hauw
* te Amsterdam op 10-12-1966