LINKS


Andere genealogische sites:

Algemene sites
www.genlias.nl Databank van Centraal Bureau voor de Genealogie
http://www.genliasmonitor.nl/nl/download.php?y  Genlias monitor
www.familysearch.org Mormonen database
www.ngv.nl Nederlands Genealogische Vereniging
http://www.meertens.knaw.nl/cms/  Meertens Instituut voor Naamkunde
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl  Archief met alle VOC opvarenden
http://soldaten-genealogie.nl/ Database met soldaten uit de 16e t/n 19e eeuw
http://www.friezen-onder-napoleon.nl/  Friezen in het leger van Napoleon
http://graftombe.nl/ Database met namen op grafstenen.
http://www.ogs.nl/  Oorlogsgraven stichting
http://www.inghist.nl/  Instituut voor de Nederlandse geschiedenis.
Regionaal
www.tresoar.nl Provinciaal Archief Friesland (Tresoar)
http://www.varkevisser.org/links/bsfries.html Database Tresoar (makkelijker toegankelijk)
http://www.gemeentearchief.nl/ Historisch Centrum Leeuwarden
http://www.genealogy-yn-fryslan.tk  Website van Andries Stienstra
http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy 
http://www.ngvfriesland.nl/  NGV afdeling Friesland
http://www.erfskipterpdoarpen.nl/  Ferweradeel
http://www.angelfire.com/vt/sneuper/  Werkverband Noord Oost Friesland
http://www.oudbarradeel.nl/  Oud Barradeel
Pingjum  Pingjum
http://friedoc.tresoar.nl/  Fries documentatie centrum
http://www.archiefrkfriesland.nl/wcms/index.php Rooms Friesland documentatie centrum
http://www.fa.knaw.nl/fa/index/view?set_language=fy Fryske Academie
http://gemeentearchief.amsterdam.nl/ Gemeentearchief Amsterdam
http://genea.pedete.net/  Noord Hollandse huwelijken
http://home.hccnet.nl/mwk/  Texelse genealogien
http://www.beeldbanktexel.nl/  Beeldbank Texel
http://www.vandeinse.nl/  Deinse Instituut (Twente)
http://www.drenlias.nl/ Drents Archief
http://www.ortsfamilienbuecher.de  Duitse familie database
http://www.nnbh.com/index.htm  Noord Nederlandse Boekhandel
http://www.lansingh.net/boekprent-geschiedenisgrfrdr.htm  Geografische boeken Noord Nederland
Famlienamen Webmaster
Mollema Wiebe & Catharina Soeten
Fred Mollema
Kees Mollema
http://www.lunenb.org/ Lunenborg
Ramak (uit Leiden (1670-1800) Jouke


         
Sites van familieleden:
www.wpvanderhauw.nl Timmerbedrijf WP van der Hauw (Bolsward)
www.hauw.nl Muziekhandel Frans van der Hauw (Sneek)
www.hauwtofinance.nl Thomas van der Hauw (Freelance financial professional )