Familie MOLLEMA


Op dit moment heb ik 8 verschillende families Mollema. Mollema betekent eigenlijk zoon van Molle; net als Jansen; zoon van Jan betekent. Echter dit heb ik slechts bij 1 familie Mollema (#3)gevonden. Alle Mollema's hebben hun oorsprong in Friesland. Zelf stam ik af van Pieter Tiedes. Zijn achterkleinzonen Feike Jurjens en Lieuwe Jurjens nemen in 1811 officieel de achternaam Mollema (#1) aan. In de tussenliggen generaties heb ik geen Molle teruggevonden. Waarom ze deze naam aannamen blijft dus nog een raadsel.
Een andere familie Mollema (#2) vindt zijn oorsprong in Barradeel (Sexbierum en Tzummarum) en Franeker. In die laatste stad bezetten ze de betere functies. 
De 4de familie Mollema bezet in de 18e eeuw belangrijke functies in Sneek. Zij zijn waarschijnlijk familie van de adellijke familie Mollema te Lutkewierum. In de kerk van Lutkewierum liggen de graven van deze adellijke familie.
In Lutkewierum woonde in 1811 ook een Thomas Tjepkes. Hij nam in 1811 ook de naam Mollema (#5) aan. Mogelijk heeft hij op of vlakbij het landgoed Mollema gewoond. Volgens mij heeft hij geen directe connecties met de adellijke familie 

 
Mollema #1: Afstammelingen Pieter Tiedes
Mollema #2: Afstammelingen van Klaas Piers (Sexbierum, Franeker)
Mollema #3: Afstammelingen van Jolke Hepkes (Doniawerstal)
Mollema #4: Afstammelingen van Take IJges (Sneek)
Mollema #5: Afstammelingen van Thomas Tjepkes (Lutkewierum)
Mollema #6: Afstammelingen van Steven Jans
Mollema #7: Afstammelingen van Klaas Ballings (Westdongeradeel)
Mollema #8: Afstammelingen van Sierk Mollema (Heerenveen)

INDEX MOLLEMA

Hieronder nog enkele links naar collega genealogen met speciale interesse voor de diverse families Mollema:

Wiebe & Catharina Soeten Afstammelingen van Pieter Tiedes.
Fred Mollema Metname afstammelingen van Hein, Jolke en Gerben Molles
Kees Mollema Alle families Mollema.

    CopyLeft:
    voor personen en niet commerciŽle instellingen

    © Copyright: van der Hauw
    Internet Services

Voor reacties: mvanderhauwplanet.nl