Familie van der HOUW


In Amsterdam was er vanaf 1600 een zekere familie 'van der Houw' in Amsterdam. Deze familie is het grootst in aantal tussen 1700 en 1800. Na 1800 waaiert een aantal over Noord Holland uit. Onlangs is de laatste telg, Frans van der Houw, te Castricum overleden. 
Het is zeer wel mogelijk dat er toch een connectie is tussen deze familie van der Houw en onze familie van der Hauw. 
In 1757 trouwt Hendrina van der Houw met dominee Michael Rost te Amsterdam en te Schiermonnikoog. Hij wordt dan direct beroepen te Koudum (Friesland). In 1811 neemt Kornelis Johannes te Workum de achternaam 'van der Houw' aan. Bij zijn overlijden in 1817 blijkt dat hij een zoon zou zijn van Johannes van der Houw. Hendrina blijkt broers te hebben genaamd Johannes en Cornelis.
Echter in de trouwacte van de zoon, Berend, van Kornelis Johannes van der Houw, zit een 'acte van bekendheid' waarin staat dat Berend niet wist van de naamsaanname van zijn vader en zich dus 'de Jong' noemt en dat de vader van Kornelis Johannes de zoon is van Johannes Hepkes Lunenburger. M.a.w. er is nog veel onduidelijk hier.

Ook de naam Frans komt in de Amsterdamse familie 'van der Houw' veel voor. Het zou dus kunnen dat Franske Minnes, de vrouw van Arjen Bottes, uit deze Amsterdamse familie voort komt. We hebben nog steeds niet de geboorte/doop van Franske Minnes gevonden. Arjen Bottes neemt in 1811 de naam 'van der Hauw' aan.

De Amsterdamse familie 'van der Houw' woonde voornamelijk in de Jordaan en ze waren tot begin 18e eeuw doopgezind. Het breekpunt is Marten Engels (Hendriks) van der Houw. Zijn ouders overleden jong en hij kwam in het doopsgezinde weeshuis 't Lam en de Toren (was gevestigd op de Prinsengracht nr 1011-1017 en de Kerkstraat nr 306-314) terecht.
Vlak voor zijn 25ste wilde hij trouwen maar daar had hij toestemming van het weeshuis voor nodig en die had hij niet gekregen. Het huwelijk werd verhinderd en hij werd in het huis opgesloten. Uiteindelijk ontvlucht hij het weeshuis en trouwt alsnog in Haarlem onder een andere naam; nl. Marten Hendriks. Later gebruikt hij de naam 'van der Houw' weer. Het hele spannende vluchtverhaal staat binnenkort hier op de site.

    CopyLeft:
    voor personen en niet commerciŽle instellingen

    © Copyright: van der Hauw
    Internet Services

Voor reacties: mvanderhauwplanet.nl