van der WAL


De naam 'van der Wal' is een veel voorkomende naam. In 1811 toen door Napoleon werd besloten dat een ieder in Nederland een achternaam moest aannemen werd deze naam alleen al in Friesland al door zo'n 180 mannen en hun gezinnen, aangenomen. Dan zijn nog niet eens de Walstra's, de Wal etc niet mee genomen. Het wekt dan ook weinig verbazing dat op deze site al twee verschillende families 'van der Wal' te vinden zijn. In ben nog aan het uitzoeken aan welke wal de namen zijn ontleed.
De eerste 'van der Wal' die met een 'van der Hauw' trouwt is mijn overgrootmoeder, Sibbeltje van der Wal (*1870-†1947). Zij was een dochter van Romke Wiegers van der Wal en Trijntje Schaafsma en trouwde in 1890 te Bolsward met Tjerk van der Hauw (*1870-†1950). Zij stamt af van Wieger Rintjes van der Wal die in 1811 de naam te Finkum aannam.

De tweede familie "van der Wal" gelieerd aan de "van der Hauws" is mijn oma Pietertje Jantje van der Wal (*1904-†1982). Zij was een dochter van Pieter Theunis van der Wal en Sipkje Boelens en trouwde in 1928 te Bolsward met Catrinus van der Hauw. Zij stamt af van Riegold Swiers van der Wal. Deze nam de naam in 1811 aan in Koudum.

    CopyLeft:
    voor personen en niet commerciële instellingen

    © Copyright: van der Hauw
    Internet Services

Voor reacties: mvanderhauwplanet.nl