Familie van der HAUW


Tot op dit moment wordt er reeds ruim vijftien jaar van veelal intensief onderzoek naar de geschiedenis van onze familie gedaan. Uit interesse naar de afkomst van onze achternaam zijn wij gaan informeren bij de ouderen in de familie over het hoe en waarom van onze achternaam. Omdat er geen eenduidig antwoord was, zijn we nagegaan wie de naam tijdens het bewind van Napoleon heeft laten vastleggen. Zodra we wisten wie daar verantwoordelijk voor was zijn we nagegaan wat zijn beweegredenen waren.
Voordat Napoleon de scepter in Nederland zwaaide, hadden weinigen een vaste achternaam. Vaak werden slechts alleen patroniemen gebruikt.

Omdat dit uitzoeken een buitengewone leuke en interessante bezigheid bleek te zijn, zijn we hiermee doorgegaan totdat we niet meer verder in de tijd terug konden gaan (~1650). Van het echtpaar (Coert Gerrits en Trijntje Arriens) dat rond die tijd is geboren tot aan diegenen die in de tijd van Napoleon (1795-1813) leefden, hebben we alle nakomelingen getracht te traceren en wat we van hun hebben kunnen vinden hebben we hier vastgelegd. Dit hebben we gedaan omdat bleek dat bij onze speurtocht naar onze voorouders er nogal wat families dezelfde voorouders te hebben als wij.
Het gaat om de volgende families: van der Grin (later Griepstra), van der Vegt, Voetstra, Zaagstra (later Schaafsma), Walthuis, Bokma de Boer, Kats, Venema, Elzinga, de Jong en Visser
In de diverse archieven blijken nog zeer veel akten en dergelijken te vinden zijn waarin onze voorouders vermeld worden. Dit ondanks het feit dat we over het algemeen nooit een vooraanstaande rol in de geschiedenishebben gehad op onze roemruchtige Italiaanse bankiersfamilie na.. Ook hebben we geen criminele voorouders. Van de rechtspraak zijn nog uitgebreide archieven met zeer veel informatie over de betrokkenen. Naast deze primaire data en feiten is er ook gekeken naar de lokale en nationale gebeurtenissen en welke invloeden deze (mogelijk) op onze voorouders hebben gehad.
In de 'familiegeschiedenis in vogelvlucht', wordt globaal onze familiegeschiedenis ingegaan. Hierbij worden de belangrijkste familieleden besproken. Ook wordt een overzicht gegeven van de lokale en de (inter)nationale geschiedenis.

veel leesplezier toegewenst,

Tjerk van der Hauw
&
Menno F. van der Hauw

 

ARJEN BOTTES VAN DER HAUW

    CopyLeft:
    voor personen en niet commerciŽle instellingen

    © Copyright: van der Hauw
    Internet Services

Voor reacties: mvanderhauwplanet.nl