Familie Mazzetti, Machet


Nederlands Italiano English

Rond 1580 'landt' een Italiaanse Edelman in Bolsward. Hij stamt uit een oude Italiaanse adellijke bankiersfamilie die zijn oorsprong heeft in Bologna. Zij zijn later naar Savoije uitgewaaierd en zo uiteindelijk in de Italiaanse provincie Piemonte terechte gekomen, deze provincie viel in het verleden onder het koningshuis van Savoije.
In de middeleeuwen vinden we een aantal Mazzetti's, ook geschreven als Machet terug in Parijs. Landuce Machet ondersteunt (financieel) de toenmalige Franse koning Philips de Schone en speelt een rol in de slag van de Gulden Sporen in Vlaanderen. Hij en zijn zoons belanden hierdoor in Vlaanderen en krijgen daar nakomelingen. De Belgische historicus Paul Rogghé heeft hierover een interessant stuk gepubliceerd. De nakomelingen zijn te vinden op de site van de familie de Baets.

De geslachtsnaam wordt in verschillende landen op verschillende wijzen geschreven. Voorbeelden zijn : Macet, naast Macett, Machet, de Machet, Macetti, Mazetti, Mazzetti, Mazet en Mazeth. De oorspronkelijke naam is waarschijnlijk Maccii. In Frankrijk zijn nu nog Machet's terug te vinden. Hierbij is het aardig te wijzen op Gerard Machet, cardinal français, confesseur de Charles VII né vers 1380 á Blois, mort le 17 juillet a Tours, 1391 entra au collège de Navarre á Paris, docteur en théologie 1411, chargé de présider l'interrogatoire de Jeanne d'Arc (Mars 1429) il accueillit cette héroine avec une sympathie bienveillante etc".
Zijn schrijven is bewaard in de Bibliotheque Imperiale in Parijs.

Het begin van de stamboom is bij de vier broers : Giovanni, Domenico, Giovanni Ercole and Nicoletto

Rond 1580 komt Caesar Claudius Macett vanuit Piemonte naar Bolsward. Piemonte is een provincie in Italië waarin o.a. Turijn zich bevindt. Hij had als vrijheer een kasteel in Frinco en was medeheer van Salugien in Monteferrat en was net als zijn voorouders bankier. Waarom hij naar Bolsward kwam is nog onduidelijk maar feit is dat hij daar trouwt en 4 dochters en 1 zoon krijgt. Hij overleed in 1622 en ligt begraven onder het orgel in de Martini Kerk.

Gevelsteen uit 1600 in de Lommertsteeg te Bolsward 

met afbeelding van (zeer waarschijnlijk) Caesar Claudius Mazzetti.

't is begonnen
maer niet gewonnen
al ten spijt
van die 't benijdt

Hij wordt het eerst genoemd, als taeffelhouder (bankier) binnen Bolsward in 1586 in de stedepachten van de Nyehofstraat waar hij de percelen 1-3 in zijn bezit heeft. Op 16 maart 1603 koopt hij met "Mayke syn wyff" het "brouhuijs en mouterije staande binnen desen stede op 't Groot Sand" voor 1429 goutguldens en 18 stuivers. In diezelfde tijd wordt hij uit zijn goederen in Italië gezet, waaronder zijn kasteel, omdat hij zich onder kettersen (in dit geval 'niet katholieken) bevindt. Zijn neef Ercole (Hercules) neemt het over. De enige zoon van Caesar probeert het in 1658 nog terug te krijgen, door o.a te lobbyen bij keizer Ferdinand III (Wenen) maar hij wordt bij zijn komst in Italië d.m.v. een pastei vergiftigd.

Mazzetti kasteel te Frinco (Italie)

Zijn vier dochters, Catalina, Jeroentje, Trijntje en Franske, trouwen allen. Catalina trouwt met een burgemeesterszoon, Douwe Sijmens Eysma. Afstammelingen van dit huwelijk kunnen we vinden op de volgende sites : http://brontesisters.tripod.com/frinco/ en van Y.Houkes-Winter
Trijntje trouwt met burgemeester Frederik Bothes en Franske trouwt met dominee Matthias C. Walsweer.
Jeroentje trouwde eerst met een mogelijke broer van de bekende Friese dichter Gysbert Japicx (Holckema), Evert Jaocbs. Haar tweede huwelijk was met Ynthe Symens Ynthema. Hun achterkleindochter Jeltje van der Veen trouwde met Frans Arjens van der Hauw.
De laatste Machet in Nederland vinden we in 1807 toen een J.J. Machet in Amsterdam een boekje deed verschijnen met de titel: De Fransche parfumerie.

Caesar Claudius Mazzetti FRINCO
   

 

OVERIGE LINKS

www.palazzomazzetti.it

www.mazzetti.it/


drone view castello 1 drone view castello 2
Frinco Monferrato TV Castello roof repair

 

    CopyLeft:
    voor personen en niet commerciële instellingen

    © Copyright: van der Hauw
    Internet Services

Voor reacties: mennovanderhauw.eu