De verschillende lokaties


Friesland de bakermat van de
familie van der Hauw

Hiernaast is een kaart weergegeven met daarop een aantal plaatsen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de familie van der Hauw.


Aanklikbaar zijn de dorpen Oldeboorn en Gauw en de steden Sneek en Bolsward, zowel hier beneden als op de kaart.


Bolsward

Gauw en Omstreken

Oldeboorn

Sneek